Je bent niet ingelogd

Jaarvergadering 2006

Notulen jaarvergadering IJsclub Zeewolde van 1 november 2006.

Aanwezig: L. Nigten, E. Dubbelboer, E. Kok, M. Albada, W. Dijkstra, J. Schuringa, T. Kerkhoven, G. Ribbers, W. Lugtenberg, F. Witteveen, R. Dekker.

Opening.

De voorzitter heet een ieder welkom en onder het vertrouwen op een mooie winter opent hij de vergadering.
Vaststelling van de agenda.

De voorgestelde agenda wordt gehandhaafd.

Binnengekomen stukken.

Deze worden behandeld. Right to Play wordt enthousiast ontvangen.

Notulen.

Deze worden doorgenomen en goedgekeurd. Onder vermelding dat een goede warmhouder voor chocolademelk niet te verkrijgen is.

Jaarverslag.

De secretaris leest het jaarverslag voor en de voorzitter tekent voor goedkeuring.

Financieelverslag.

De penningmeester laat het verslag rondgaan en geeft uitleg en beantwoord de gestelde vragen.

Verslag Kascommissie.

De leden van deze commissie t.w. E. Kok en M. Albada hebben geen bijzonderheden in de boeken gevonden. De vergadering dechargeert de penningmeester en dankt hem voor zijn werk.

Bestuursverkiezing.

De heren R. Dekker en W. Lugtenberg worden herkozen voor een periode van drie jaar.

Voor de kascommissie worden E. Kok 2de keer en F. Witteveen benoemt.

Bestuurszaken.

De samenwerking met de Atletiek Vereniging Zeewolde goed, ofschoon zij toch op zoek zijn naar een andere locatie.

Op dit moment is de beste optie om beide verenigingen op het ijsbaan terrein te houden.

Het waterpeil wordt naar beneden gebracht, zodanig dat er geen water komt aan de kantinezijde. De loop route naar het ijs moet voorzien worden van schaatsijzer verzachtende omstandigheden. Het waterbeheer ligt in handen van W. Lugtenberg en F. Witteveen. Zij zullen de pomp uiterlijk 18 november in werking stellen.

R. Dekker zal zorgen voor nieuwe pijpen 4 stuks van 1,5 m hoog en een diameter van ongeveer 35 cm en worden in de lengteas van de baan geplaatst. De oude buizen worden afgevoerd door W. Dijkstra.

Het onderhoud aan de ijsbaan wordt op 4 november 2006 uitgevoerd.

Rondvraag.

Lugtenberg: Koffiemachine aanschaffen en renovatie van de bar. Er kan een offerte aangevraagd worden.

Witteveen: Kan de Quart verhuurd worden. Deze wordt niet verhuurd.

Ribbers: Kan er samen met de ijsclub Harderwijk een marathon op het Wolderwijd gehouden worden en kan er dan een veegmachine beschikbaar zijn. Samenwerking en inzetten van materiaal moet kunnen.

Sluiting.

De voorzitter wenst de club veel ijs toe en de aanwezigen een wel thuis waarna hij de vergadering sluit.

Voorzitter:Secretaris:

Nieuws
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...