Je bent niet ingelogd

Nieuws

IJsnieuws: Algemene ledenvergadering: 21 november 2019
   (01-11-2019)

Zeewolde: november 2019

Betreft: Algemene ledenvergadering

 

Geachte Leden en Bestuursleden,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op donderdag  21 november a.s. om 20.00 uur in het Sportcomplex-Het-Baken, Horsterweg 25 in Zeewolde.

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Mededelingen en ontwikkelingen nieuwe combibaan atletiek-ijsbaan en krabbelbaan.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Notulen algemene ledenvergadering 2018.
 6. Jaarverslag 2018/2019.
 7. Financieel verslag penningmeester.
 8. Verslag kascommissie.
 9. Vaststelling toegangsprijzen seizoen 2019/2020.
 10. Contributie seizoen 2020/2021.
 11. Verkiezing kascommissie 2019/2020
 12. Bestuursverkiezing.
  • ledenadministratie: Vervanging  van Dhr. Spitteler door Mvr. R. Kersjes .
  • Penningmeester: Dhr. W. Harenberg.
  • 2e. penningmeester:  Dhr. W. Dijkstra.
  • Secretaris:  Dhr. R. de Groot.
  • Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld.
 13. Bestuurszaken: accommodatie,opslagruimte,machines, samenwerking andere partijen.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Met vriendelijke groet ,

Rudi de Groot
Secretaris

 

Nieuws
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...